Sonda

Czy posiadasz kominek?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...

Użytkowanie kominka – bezpieczeństwo i przepisy prawne

W polskich domach mamy coraz więcej różnego rodzaju kominków, ale czy wszyscy mają świadomość, że istnieją stosowne przepisy prawne, które regulują zasady budowania kominków oraz ich eksploatacji. Wszystko po to, by ustrzec użytkowników i ich sąsiadów przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nieświadomych posiadaczy kominków. W niniejszym artykule zapoznamy się z najważniejszymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do interesującego nas tematu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Na początek przypominamy najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z kominków. I tak należy pamiętać o:

– wybraniu optymalnego miejsca na kominek,

– zadbaniu o to, by wkład i obudowa były atestowane i gwarantowały bezpieczeństwo,

– dobry komin i przewody powietrza,

– regularne ich sprawdzanie,

– zapewnienie odpowiedniego doprowadzenia powietrza do kominka,

– używanie odpowiedniego paliwa,

– zabezpieczenie bezpośredniego sąsiedztwa kominka (podłogi, mebli),

– zabezpieczenie kominka przed dziećmi (parawany, ekrany lub specjalne ogrodzenia),

– nie pozostawianie kominków otwartych bez nadzoru człowieka.

Wymagania prawne co do lokalizacji kominka

Oto przepisy prawne, jakie znajdujemy w ostatniej nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 poz. 690  § 132.

3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym  mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

-  o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30m3,

-  spełniających wymagania dotyczącej wentylacji o których mowa w § 150 ust. 9,

-  posiadające przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2  oraz §145 ust.1,

w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:

-  co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej,

-  zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2m/s – dla kominków o obudowie otwartej.


Prawidłowe odprowadzanie spalin

Regulacje prawne dotyczące prawidłowego odprowadzania spalin są bardzo skrupulatnie opracowane, gdyż dotyczą bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Najważniejsze w nich jest to, że musi istnieć możliwość odprowadzenia spalin poprzez komin o odpowiednich parametrach technicznych.

Należy zadbać między innymi o to, by:

- kominek musi być podłączony do osobnego przewodu kominowego (dymowego),

- przewód kominowy musi spełniać wymagania normy „PNEN 1443:2004 Kominy. Wymagania ogólne” oraz określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych (PN-93/B-02870 idt. ISO 4736:1979).

Przepisy z zakresu prawidłowej wentylacji

Regulacje prawne dotyczące wentylacji pomieszczeń z kominkiem mieszczą się w tych o wymaganiach w zakresie zapewnienia sprawnej wentylacji nawiewno-wywiewnej całego pomieszczenia, a więc dostarczania odpowiedniej ilości powietrza do spalania w kominku oraz umożliwienia mu cyrkulacji i swobodnego przemieszczania się do innych pomieszczeń na przykład poprzez  otwory w drzwiach. Przepisy te także szczegółowo opisują wymagania dotyczące wentylacji grawitacyjnej, a także odnoszą się do budynków wyposażonych w instalacje wentylacji mechanicznej. Ze względu na dużą objętość tych przepisów, osoby zainteresowane odsyłamy do źródła, czyli  polskiej normy PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. Ze zmianami – PN-83/B-03430/Az3:2000.

Zasady ogrzewania pomieszczeń kominkiem

Pewnie mało kto, wie, że według przepisów polskiego prawa, kominek nie może być jedynym źródłem ciepła w budynku. Wymagane jest posiadanie alternatywnego systemu grzewczego, co wiąże się z koniecznością zapewnienia choćby minimalnego ogrzewania na przykład podczas długotrwałej nieobecności domowników.

Powołując się więc na „Dz. U. Nr 75 z 2002 §132 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.” nie może być jedynym źródłem ciepła w budynku.

Materiały stosowane do budowy kominków

Jak się okazuje, także materiały, z których wykonywane są kominki podlegają regulacjom prawnym. Dotyczą one stosownych certyfikatów na wyroby stosowane do budowy kominków. Wszystkie elementy budowy i wyposażenia, a także izolacje podlegają procesowi certyfikacji i aprobaty odpowiednich służb. Dlatego każdy z nich musi posiadać stosowne dopuszczenia.

Przepisy, które regulują zasady stosowania odpowiednich wyrobów, znajdują się  w takich dokumentach, jak:

– Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881.   Ustawa o wyrobach budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2004 r. o zasadach certyfikacji i oceny zgodności.

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

– Rozporządzenia dotyczące certyfikacji, deklaracji zgodności wybranych wyrobów budowlanych.

Nie bagatelizować!

Radzimy poważnie podejść do tych regulacji prawnych zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak i ewentualną odpowiedzialność karną w razie jakiegokolwiek nieszczęścia. Jest to jeszcze jeden powód, aby do stawiania kominka w domu zatrudnić ekipy, które z całą odpowiedzialnością podchodzą do swojej pracy.

Zobacz także:

Ogrzewanie kominkowe – zalety i wady

Salon z kominkiem

Ceny kominków

Kominki ogrodowe

Nowoczesne kominki narożne

Możesz śledzić odpowiedzi poprzez Kanał RSS.

Zostaw komentarz

O Galerii Kominków

Nasza strona jest jedyną w swoim rodzaju galerią kominków, gdzie odnaleźć można zdjęcia przeróżnych aranżacji wnętrz wraz z kominkami. Dodatkowo nasi eksperci w prostych artykułach opisują wszelkiego rodzaju aspekty związane z kominkami, ich budową, funkcjonalnością oraz stroną estetyczną. Galeria kominków to miejsce przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą zbudować jeden z nich u siebie, albo po prostu pooglądać zdjęcia kominków.